تمرین درمانی

تیلت جانبی لگن

/lateral-pelvis-tilt

تیلت یا انحراف جانبی لگن می تواند به دلایل مختلفی از جمله عادات غلط در زندگی روزمره، نشستن‌های اشتباه و طولانی مدت و یا بی تحرکی ایجاد شود و  فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی و انجام تمرینات مناسب می تواند برای اصلاح چرخش لگن به شما کمک کند و باعث رفع انقباض لگن شود


پیچ خوردگی مچ پا و بهبود آن

/post-1

تغییر جهت سریع و چرخش ناگهانی در مچ‌پا و سبب آسیب به بخشی از این ثبات دهنده‌های مچ می‌شود که باعث ایجاد درد، التهاب و کبودی در این ناحیه می‌شود