پیچ خوردگی مچ پا

رباط‌ها و لیگامن های متعددی در مچ پا وجود دارد که نقش نگهدارنده و ثبات دهنده در مچ پا را ایفا می‌کنند که در پیچ‌خوردگی مچ تعدادی از این رباط‌ها دچار کشیدگی و گاهی در موارد شدیدتر دچار پارگی کامل میشود.دلایل آسیب

تغییر جهت سریع و چرخش ناگهانی در مچ‌پا و سبب آسیب به بخشی از این ثبات دهنده‌های مچ می‌شود که باعث ایجاد درد، التهاب و کبودی در این ناحیه می‌شود. در موارد شدید این آسیب، مراجعه به پزشک متخصص اولین و مهمترین گزینه می‌باشد.

درمان آسیب

مهمترین نکته در برابر چنین آسیبی، رعایت پروتکلPRICE ( protective-rest-ice-compressive band-elevation ) است که به معنای محافظت، استراحت، یخ درمانی، بانداژ فشاری و بالا نگه داشتن عضو آسیب دیده می‌باشد.

در مرحله بعد انجام تمرینات ساده جهت افزایش دامنه حرکتی مفصل، افزایش قدرت عضلانی و بعداز آن تحریک حس‌های عمیق داخل مفصل میتواند انجام شود که بهبودی را به همراه دارد و از آسیب‌های مجدد این قسمت میتواند به مقدار زیادی جلوگیری کند.

در زیر تعدادی از این تمرینات قرار داده شده است که در سه سطح آسان، متوسط و سخت قرار دارند و شما میتوانید با انجام این تمرینات به صورت روتین در مرحله اول به بهبود سریعتر آسیب خود کمک کنید و در مرحله بعد با تقویت عضلات این قسمت از صدمه دیدن مچ پا تا حد زیادی جلوگیری کنید.